Facebook Twitter
Kalendarium

Gry Sword i Shield
Polska premiera: 15.11.2019 (za WYDANO! dni)

Sword i Shield promo

Mechanika rozgrywki - EV

Poniższy poradnik porusza temat jednego z podstawowych aspektów przygotowywania Pokémonów do poważnych walk– trenowania statystyk. Tekst ten dotyczy wyłącznie gier począwszy od trzeciej generacji. W grach Red, Blue, Green, Yellow, Gold, Silver oraz Crystal obowiązywały inne zasady działania mechaniki omawiango zagadnienia.

1. Czym są Effort Values?

Effort Values (w skrócie „EV”) – z angielskiego możemy przetłumaczyć jako „wartości starań”. Są to atrybuty, które odpowiadają za wielkości przyrostów konkretnych statystyk (HP, ataku, obrony, ataku specjalnego, obrony specjalnej oraz szybkości) danego Pokémona. Każdej z nich odpowiadają punkty, zdobywane równocześnie z punktami doświadczenia poprzez pokonywanie konkretnych przeciwników. Każdy z gatunków Pokémonów, niezależnie od poziomu, daje ustaloną ilość (od jednego do trzech) oraz ustalony rodzaj punktów EV. Zasady w jaki sposób statystyki są podnoszone oraz lista Pokémonów przypisanych do poszczególnych rodzajów EV zostaną przedstawiona w późniejszych sekcjach.

Przykłady:
Każdy pokonany Shinx dodaje dokładnie 1 punkt EV ataku – niezależnie od poziomu oraz faktu czy jest stworzeniem napotkanym w trawie, czy wystawionym do walki przez innego trenera.
Każdy pokonany Liepard dodaje dokładnie 2 punkty EV szybkości.
Nie wszystkie Pokémony podnoszą tylko jedną statystykę.
Każdy pokonany Venomoth dodaje 1 punkt EV specjalnego ataku oraz 1 punkt EV szybkości.
Nastomiast każda pokonana Kingdra daje zarówno 1 punkt EV ataku, ataku specjalnego oraz obrony specjalnej.
W przeciwieństwie do punktów doświadczenia, każdy Pokémon, który wziął udział w pokonaniu danego przeciwnika otrzyma tę samą, pełną wartość punktów EV, która odpowiada przeciwnikowi. Mówiąc prościej, punkty EV nie dzielą się. Jeżeli Chimchar oraz Swellow walczyli przeciw temu samemu Poliwhirlowi, obaj otrzymają 2 punkty szybkości (czyli pełną pulę punktów odpowiadających za Poliwhirla).


2. Jak działają EV?

Każde 4 punkty EV jednego rodzaju przeliczają się na 1 dodatkowy punkt do tejże statystyki (tak zwany Effort Point – w skrócie „EP”). Efekt ten w pełni będzie zauważalny jednak dopiero na poziomie 100, ponieważ wartości statystyk są skalowane w zależności od poziomu. Dla przykładu, Charmander, który zdobył 100 punktów szybkości pokonując Pidgeye oraz Rattaty nie zdobędzie od razu 25 dodatkowych punktów szybkości. Wartość ta będzie odpowiednio pomniejszona, ale wraz ze wzrostem poziomu stanie się bardziej widoczna.

W generacji V punkty EV przeliczane są na EP po każdej walce. Natomiast w generacjach wcześniejszych, kalkulacja nastąpi dopiero w momencie, gdy Pokémon zdobędzie poziom (oznacza to, że Pokémon na poziomie 100 nie może dłużej zdobywać EV) lub zostanie oddany do depozytu.

Nie jest możliwe podnoszenie statystyk o dowolnie duże wartości. Każdy Pokémon posiada indywidualną pulę 510 EV do wykorzystania. Tylko tyle punktów może łącznie zdobyć. Po jej wypełnieniu, wszystkie zdobywane punkty będą zwyczajnie ignorowane i nie wpłyną w żaden sposób na statystyki. Co więcej, każda z nich ma nałożone ograniczenie 255 punktów. Tak jak poprzednio, zdobywanie kolejnych punktów w żaden sposób nie wpłynie na tę statystykę.

Limity te umożliwiają podniesienie konkretnej statystyki o 63 dodatkowe punkty na 100 poziomie, a łącznie możemy dodać aż 127 punktów. Warto jednak dobrze przemyśleć trening (szczegóły w sekcji 3). Zauważmy, że 255 / 4 = 63,75. Oznacza to, że po wypełnieniu jednej statystyki możemy podnieść ją maksymalnie o 63 punkty (statystyki Pokémonów wyrażają się wyłącznie liczbami całkowitymi). Zatem do osiągnięcia tego efektu wystarczą zaledwie 252 punkty. W przypadku, gdy zużyjemy 255 punktów do tylko jednego celu, zmarnujemy 3 EP. Może wydawać się to bez znaczenia, ale prowadźmy rozważanie dalej. Jeżeli dwie wybrane statystyki otrzymają 252 punkty każda (czyli otrzymają maksymalną realną premię 63), oszczędzimy dodatkowe 6 punktów, które pozwolą nam podnieść inną o 1 EP. Wartość ta może wydawać się niepozorna, jednak czasami może przesądzić o wyniku potyczki. Pozostałe 2 punkty zawsze zostaną niewykorzystane dlatego też realną sumą EV jest 508.


3. Planujemy trening

Zanim zaczniemy trening musimy zastanowić się jaką rolę Pokémon będzie spełniał w drużynie i jakie są jego naturalne predyspozycje (tym problemem dokładniej zajmiemy się w dalszych częściach kursu). Na przykład, szkoląc Snorlaxa nie warto skupiać się na jego szybkości, gdyż nigdy z niego szybkiego Pokémona nie uczynimy, natomiast podniesienie jego HP oraz ataku da lepszy efekt.

W większości przypadków stosuje się wspomniany wyżej podział 252 / 252 / 4. Zwykle trening EV jest najbardziej efektywny, gdy skupimy się na konkretnych statystykach. Rozdrobnienie punktów po wszystkich statystykach zwykle uniemożliwia Pokémonowi wykorzystanie jego potencjału w pełni. Nie istnieje jednak uniwersalna zasada treningu. To od nas zależy czy zdecydujemy się podkreślić mocne strony danego Pokémona, czy też skupimy się na zmniejszaniu jego niedoskonałości.

Kiedy już zaplanujemy rozmieszczenie EV, warto wybrać miejsce, w którym będziemy spotykać głównie Pokémony, odpowiadające za trenowaną statystykę. To bardzo ważne, aby skupić się na pokonywaniu wyłącznie tych przeciwników, którzy dadzą nam pożądane EV. Warto podkreślić, że jeśli uciekniemy z walki, to punkty nie zostaną przyznane za niepokonane jeszcze Pokémony. Tak samo, jeśli ten szkolony przez nas polegnie, również nie otrzyma EV. Są one przyznawane w tym samym momencie, w którym przyznawane są punkty doświadczenia.

Przypadkowe walki także dają punkty EV, które zajmują wolne miejsca w puli 510 punktów. Podczas przechodzenia gry zdobywamy je zwykle w sposób niekontrolowany. Dlatego też najlepiej zacząć trening takiego Pokémona, który jeszcze z nikim nie walczył oraz takiego, który został specjalnie w celu tego treningu złapany czy też wyhodowany.


4. Rozwijamy statystyki

Wyobraźmy sobie, że chcemy wytrenować Bagona, któremu chcemy przydzielić 252 EV ataku, 4 EV ataku specjalnego oraz 252 EV szybkości. Oznaczałoby to, że musimy stoczyć 508 pojedynków. Na szczęście istnieje wiele metod, które pozwalają przyspieszyć cały proces.

Pierwszym ułatwieniem i krokiem w treningu jest podanie trenowanemu Pokémonowi odpowiednich suplementów. Witaminy mogą być zakupione w Celadon Department Store, Goldenrod Department Store, Lilycove Department Store, Veilstone Department Store, Slateport, Safari Zone Gate oraz Shopping Mall Nine, w zależności od gry. Każda z nich podnosi EV odpowiedniej statystyki o 10 punktów. Poniżej prezentujemy tabelę przedstawiającą witaminy oraz odpowiadające im statystyki.

SuplementPodnoszona statystyka
HP UPHP
ProteinAtak
IronObrona
CalcuimAtak specjalna
ZincObrona specjalna
CarbosSzybkość

Pomimo wysokiej ceny wymienionych w tabeli przedmiotów, istnieje dodatkowe ograniczenie: witaminy nie podniosą wartość EV danej statystyki na więcej niż 100 punktów ani też oczywiście nie umożliwią otrzymanie przez Pokémona liczby punktów przekraczającej łącznie 510. Witaminy nie działają również w przypadku, gdy pokonując przeciwników przekroczyliśmy 100 w EV danej statystyki. Wówczas ukaże się stosowny komunikat informujący, że suplement nie daje żadnego efektu. Zatem witamin warto używać na samym początku treningu EV.

Na Driftveil Drawbridge oraz na Marvellous Bridge można dostrzec cienie, w których możemy znaleźć następujące przedmioty:

PrzedmiotPodnoszona statystyka
Health WingHP
Muscle WingAtak
Resist WingObrona
Genius WingAtak specjalna
Clever WingObrona specjalna
Swift WingSzybkość

Każdy z nich podnosi punkty konkretnej statystyki o 1 EV. Jednak, w odróżnieniu od witamin, nie istnieje tutaj górne ograniczenie ilości danych Pokémonowi przedmiotów tego typu.

Spójrzmy ponownie na przypadek wspomnianego wcześniej Bagona. Jeżeli chcemy w pełni rozwinąć jego atak, możemy na początku użyć 10 razy na nim Protein. Ograniczy to ogół punktów ataku do 152. Prawdopodobnie nie będziemy posiadać dość wspomnianych wyżej piór, aby wypełnić tę statystykę do końca. Istnieją jednak przedmioty, które dodatkowo przyspieszają trening.

Macho Brace

Najpierw należałoby wspomnieć Macho Brace. Przedmiot ów podwaja ilość punktów EV zdobywanych podczas walki, ale podczas trzymania go szybkość Pokémona będzie dwukrotnie mniejsza. Efekt uboczny jest jednak mało istotny, gdy spojrzymy na przykład.

Przypuśćmy, że Bagon walczy z Goldeen, które zapewniają 1 punkt ataku. Jeżeli trzymałby on Macho Brace, wystarczy, że stoczyłby 76 walk zamiast 152.

Macho Brace możemy zdobyć od Victorii Winstrate, gdy pokonamy całą jej rodzinę (RSE), używając Itemfinder na polu, na którym stał Giovanni w Viridian Gym (FRLG), pokazując wszystkie 3 formy Burmy’ego chłopcu w Pastoria City (DP) lub obie formy Combee (Pt), będzie trzymany przez Machopa otrzymanego w wymianie w Goldenrod City (HGSS) lub od mężczyzny we wschodniej bramie Nimbasa City (BWB2W2).

Najważniejszymi jednak przedmiotami jest grupa określana jako „Power Itemy”. W tabeli poniżej prezentujemy listę tych przedmiotów wraz z odpowiadającymi im statystykami. Wszystkie z nich możemy zakupić w Battle Tower (DP), Battle Frontier (PtHGSS), Battle Subway (BWB2W2).

PrzedmiotPodnoszona statystyka
Power WeightHP
Power BracerAtak
Power BeltObrona
Power LensAtak specjalna
Power BandObrona specjalna
Power AnkletSzybkość

p>Każdy z nich działa następująco: oprócz zdobytych normalnie EV otrzymujemy dodatkowe 4 do statystyki, której dotyczy trzymany przedmiot. Na przykład, gdyby Bagon trzymał Power Bracer i pokonał Goldeen, otrzymałby 1 punkt EV ataku oraz 4 dodatkowe punkty EV ataku. Zatem zamiast regularnie otrzymywanego 1 EV otrzymujemy aż 5. Zatem zamiast 152 walk wystarczyłoby przeprowadzić 30 trzymając Power Bracer oraz jedną z trzymanym Macho Brace: (1 + 4) * 30 + 1 * 2 = 152.

Warto jednak pamiętać o tym, że gdyby wspomniany Bagon trzymał Power Anklet, pokonanie jednej Goldeen daje 1 punkt ataku oraz 4 punkty szybkości. Tak jak w przypadku Macho Brace, Power Itemy mają efekt uboczny zmniejszający szybkość o połowę.

Ostatnim czynnikiem wspomagającym jest PokéRus. Jest to wirus, który może zostać złapany poprzez walkę lub obcowanie z zarażonymi Pokémonami. Więcej szczegółów możecie znaleźć tutaj.

PokéRus podwaja ilość zdobywanych punktów EV, zatem działa tak jak Macho Brace, ale nie występuje tutaj efekt uboczny. Warto podkreślić, że nawet w przypadku, gdy Pokémon już wyzdrowieje, efekt działania PokéRusa nie ustąpi, zatem przyrost EV w walce w dalszym ciągu będzie podwojony.

Zatem jeśli Bagon byłby zarażony PokéRusem oraz trzymałby Power Bracer wystarczyłoby 15 pokonanych Goldeen, aby zdobyć 150 EV ataku.


5. Obniżanie statystyk

Czasami może zdarzyć się, że podczas treningu EV popełnimy pomyłkę, albo znajdziemy lepsze rozłożenie EV. Punkty możemy także obniżać. W tym celu służą owoce przedstawione w tabeli poniżej. Obok podano odpowiadające im statystyki.

PrzedmiotObniżona statystyka
Pomeg BerryHP
Kelpsy BerryAtak
Qualot BerryObrona
Hondew BerryAtak specjalna
Grepa BerryObrona specjalna
Tamato BerrySzybkość

Działanie w generacji V: Każdy z nich odejmuje dokładnie 10 EV od danej statystyki.
Działanie przed generacją V: Jeśli EV danej statystyki jest powyżej 100, to pierwszy użyty owoc ustawi wartość odpowiedniego EV na dokładnie 100, a każdy następny odejmuje od niej kolejne 10 EV.


6. Działanie innych czynników na EV.

Istnieje jeszcze kilka przedmiotów, których działanie nie zostało omówione, a może budzić wątpliwości.

Exp. Share zapewnia pełną ilość punktów EV, odpowiadającą pokonanemu Pokémonowi, a trzymający go otrzyma je nawet jeśli nie wziął udziału w walce.
Rare Candy nie dodaje ani też nie ujmuje żadnych EV, stosowanie ich jest zatem bezpieczne.
Pokémony oddane do Day-Care nie doznają żadnych zmian w punktach EV.
Lucky Egg nie wpływa na ilość zdobywanych EV, tak samo jak i Pokémon pochodzący od innego trenera otrzymuje normalną ilość EV.


7. Listy Pokémonów pod względem zapewnianych Effort Values.

Listy zostaną wstawione wkrótce, prosimy o cierpliwość!

8. Usprawnienia w VI generacji

Szósta generacja wprowadza kilka usprawnień do całego systemu EV. Nie zmienia ich działania, jednak pozwala na łatwiejsze pozyskiwanie punktów. Najbardziej rzucającą się w oczy nowością jest tryb Super Training. Pozwala on na granie w minigierki rozwijające nasze wybrane statystyki. Za wygraną otrzymujemy też worki treningowe jakie po użyciu dodają kilka punktów EV. Cały proces możemy śledzić na dwóch wykresach gdzie jeden (słupek) obrazuje ile wolnych EV do rozdania nam zostało, a drugi gdzie punkty są lokowane. Dokładny opis mechaniki tego trybu znajdziecie w osobny tekście tutaj.

Druga nowość związana z treningiem EV w generacji X/Y, to tryb walki z hordami przeciwników. Są to starcia z pięcioma dzikimi Pokemonami jednocześnie. Jak łatwo się domyślić, używając ataku obszarowego (np. Surf) możemy łatwo pokona wszystkich przeciwników jednym atakiem i zdobywając punkty EV za każdego z nich. Jeżeli nasz pok ma jeszcze Pokerusa oraz Macho Brace (lub wybrany Power item) to pula zdobytych EV za jedną taką walkę jest bardzo wysoka. Innymi słowy, minimalizujemy czas treningu i maksymalizujemy zyski. Problemem pozostaje tylko odszukanie określonej hordy przeciwników. Spis przydatnych hord znajdziecie poniżej, zaś aby je wywołać, najlepiej posiadać w teamie Pokemona z ruchem Sweet Scent, którego użycie poza walką wywołuje atak hordy. Trenowany Pokemon nie musi brać działu w walce, wystarczy był w naszej drużynie podczas gdy inny, silny Pokemon będzie pokonywał hordy, a dzięki aktywnemu Exp. Shere punky i tak do nas trafią uwzględniając działanie mnożników zdobywania EV.

UWAGA! Podczas opadów deszczu nie spotkamy hord. Ostatnia kolumna w tabelli przedstawia ogólną pulę punków jakie zdobędziemy za pokonanie całej hordy przeciwników (bez uwzględnienia modyfikacj poprzez PokeRusa czy przedmioty).


MiejsceCzestotliwośćPokémony w hordzieCałkowita Ilość Punktów EV
CzęstoGulpin x55 HP
Route 5ŚrednioScraggy x55 Atk
RzadkoMinun x4 + Plusle x1 (Y)5 Spe
RzadkoPlusle x4 + Minun x1 (X)5 Spe
CzęstoHoppip x55 SpD
Route 7ŚrednioPsyduck x55 SpA
RzadkoRoselia x510 SpA
CzęstoWhismur x55 HP
Connecting CaveŚrednioZubat x55 Spe
RzadkoAxew x55 Atk
CzęstoWingull x55 Spe Total
Route 8ŚrednioSeviper x4 + Zangoose x1 (Y)6 Atk + 4 SpA
ŚrednioZangoose x4 + Seviper x1 (X)9 Atk + 1 SpA
RzadkoTaillow x55 Spe
CzęstoNosepass x55 Def
Route 10ŚrednioYanma x55 Spe
RzadkoElectrike x5 (Y)5 Spe
RzadkoHoundour x5 (X)5 SpA
CzęstoNidoran F x4 + Nidoran M x1 (Y)4 HP + 1 Atk
Route 11CzęstoNidoran M x4 + Nidoran F x1 (X)4 Atk + 1 HP
ŚrednioStunky x55 Spe
RzadkoStarly x55 Spe
CzęstoMime Jr. x55 SpD
Reflection CaveŚrednioRoggenrola x55 Def
RzadkoRoggenrola x4 + Carbink x15 Def + 1 SpD
CzęstoWingull x55 Spe
Route 12ŚrednioMareep x55 SpA
RzadkoTauros x4 + Miltank x14 Atk + 2 Def + 4 Spe
CzęstoWingull x55 Spe
Azure BayŚrednioSlowpoke x55 HP
RzadkoExeggcute x55 Def
CzęstoBellsprout x55 Atk
Route 14ŚrednioSkorupi x55 Def
RzadkoEkans x55 Atk
CzęstoMurkrow x55 Spe
Route 15ŚrednioFoongus x55 HP
RzadkoKlefki x55 Def
CzęstoMurkrow x55 Spe
Route 16ŚrednioFoongus x55 HP
RzadkoKlefki x55 Def
CzęstoVanillite x55 SpA
Frost CavernŚrednioCubchoo x55 Atk
RzadkoSmoochum x55 SpA
CzęstoGeodude x55 Def
Route 18ŚrednioDurant x510 Def
RzadkoDurant x4 + Heatmor x18 Def + 2 SpA
CzęstoDurant x510 Def
Terminus Cave (Defense)ŚrednioGeodude x55 Def
RzadkoLarvitar x5 (Y)5 Atk
RzadkoAron x5 (X)5 Def
CzęstoWeepinbell x510 Atk
Route 19ŚrednioGligar x55 Def
RzadkoArbok x510 Atk
CzęstoFoongus x55 HP
Route 20ŚrednioTrevenant x510 Atk
RzadkoTrevenant x4 + Sudowoodo x18 Atk + 2 Def
CzęstoFoongus x55 HP
The Pokémon VillageŚrednioPoliwag x55 Spe
RzadkoLombre x510 SpD
CzęstoSpinda x55 SpA
Route 21ŚrednioSwablu x55 SpD
RzadkoScyther x55 Atk
CzęstoGeodude5 Def
Victory Road [Jaskinie 1 & 4]ŚrednioFloatzel10 Spe
RzadkoLickitung10 HP
CzęstoGeodude5 Def
Victory Road [Jaskinie 2 & 3]ŚrednioGraveler10 Def
RzadkoLickitung10 HP

9. Podsumowanie

- Effort Values to ukryte przez grę wartości wpływające na rozwój odpowiadających statystyk.
- Pokémony zdobywają EV poprzez pokonywanie konkretnych przeciwników.
- Każdy Pokémon danego gatunku zapewnia zawsze tę samą ilość EV tego samego rodzaju.
- Każdy Pokémon posiada pulę 510 punktów do wykorzystania łącznie, przy czym jedna statystyka nie może otrzymać więcej niż 255 punktów.
- EV przyznawane są w tym samym momencie, w którym przyznawane są punkty doświadczenia.
- Witaminy podnoszą EV odpowiednich statystyk o 10, ale nie można za ich pomocą przekroczyć 100 punktów danej statystyki.
- Pióra podnoszą EV odpowiednich statystyk o 1.
- Wybrane owoce obniżają EV o 10 w odpowiadającej statystyce.
- Macho Brace oraz PokéRus podwajają ilość zdobywanych EV.
- Power Itemy dodają 4 dodatkowe punkty do EV danej statystyki, niezależnie od pokonanego przeciwnika.


10. Co powinienem zrobić teraz?

Pierwszy krok do zostania Mistrzem Pokémon jest za Tobą. Dowiedziałeś się, że Pokémony, walcząc, nie zdobywają wyłącznie doświadczenia, ale również rozwijają swoje umiejętności. Zanim jednak zaczniesz trening EV, zachęcamy, abyś zapoznał się z kolejnymi lekcjami, które zwrócą uwagę na inne istotne aspekty w Competitivie oraz pomogą lepiej zrozumieć mechanikę gier.

~Enygma


Mechanika rozgrywki