Facebook Twitter
Kalendarium

Gry Sword i Shield
Polska premiera: 15.11.2019 (za WYDANO! dni)

Sword i Shield promo

Mechanika rozgrywki - IV

W przedstawionym tekście opisany został jeden z czynników determinujący siłę szkolonych Pokémonów. Poradnik dotyczy wyłącznie gier począwszy od trzeciej generacji, a do poprzednich serii nie ma zastosowania ze względu na inną mechanikę tamtych gier.

1. Czym są Individual Values?

Individual Values (w skrócie „IV”) to wartości indywidualne dla każdego Pokémona, które wpływają na jego statystyki. W przeciwieństwie do EV są to wartości stałe i nie ma żadnej metody ich zmiany. Możemy zatem utożsamiać IV jako cechy wrodzone, a EV jako cechy nabyte. IV determinują różnice w statystykach nietrenowanych Pokémonów tego samego gatunku na tym samym poziomie o tej samej naturze.


2. Jak działają IV?

Każda ze statystyk Pokémona ma osobną wartość IV. Wszystkie z nich wyrażają się pewną liczbą całkowitą z przedziału od 0 do 31 (wliczając same 0 oraz 31, które są odpowiednio najniższą i najwyższą możliwą wartością).

Na poziomie 100 każdy punkt IV konkretnej statystyki odpowiada dokładnie jednemu realnemu punktowi tejże statystyki. Oznacza to, że Pokémon, u którego wartość IV w HP wynosi 31 będzie miał na 100 poziomie dokładnie o 31 HP więcej niż Pokémon tego samego gatunku, u którego wartość ta będzie wynosić 0. Na wcześniejszych poziomach różnice te będą mniej widoczne, ponieważ statystyki są odpowiednio przeskalowane w zależności od poziomu.

Przykład:
Przypuśćmy, że mamy dwa Deino na poziomie 1 tą samą naturą. Na pierwszy rzut oka mogą wydawać się być jednakowe.

PokemonHPAttDefSp.AttSp.DefSpe
Deino 1 poziom 11256665
Deino 2 poziom 11256665

Będziemy teraz trenować je tak, aby nie zdobywały żadnych punktów EV. Na niskich poziomach już zaczynają być widoczne drobne różnice:

PokemonHPAttDefSp.AttSp.DefSpe
Deino 1 poziom 10311715151715
Deino 2 poziom 10321715161715

Zobaczymy teraz w jaki sposób przełoży się różnica w HP oraz ataku specjalnym. Wyobraźmy sobie, że oba te Deino ewoluowały oraz osiągnęły poziom 100 w formie Hydreigona. Teraz wyraźnie widać różnice:

PokemonHPAttDefSp.AttSp.DefSpe
Hydreigon 1 poziom 100300203187265207236
Hydreigon 2 poziom 100318209194284211246

Przykład pokazuje, że wśród pozornie takich samych Pokémonów różnice w statystykach stają się bardziej widoczne na wyższych poziomach.


3. W jaki sposób wyznaczyć IV danego Pokémona?

Wyznaczenie dokładnego IV jest procesem dość długim i wieloetapowym w przypadku Pokémonów na niskim poziomach. Gra nie udostępnia tych danych bezpośrednio, ale służą do tego narzędzia zwane kalkulatorami IV. Znajdują się one na większości portali poświęconym grom. Po wpisaniu wymaganych danych Pokémona, wyświetlone zostaną możliwe IV. W przypadku niskich poziomów zakres przyjmowanych IV będzie dość szeroki i czynność tę będziemy musieli powtarzać na wyższych poziomach. Do dokładnego wyznaczenia wartości IV ważna jest znajomość obecnego rozkładu punktów EV testowanego Pokémona.


4. Ocena potencjału Pokémona

W grach znajdują się postacie, które zdradzą nam pewne szczegóły IV posiadanych Pokémonów.

Pokémon Emerald

Mężczyzna w budynku za PokéCenter w Battle Frontier ocenia „ogólny potencjał” Pokémona oraz podaje tę statystykę, w której wartość jest najwyższa. Kiedy gracz wybierze Pokémona, najpierw zobaczy komentarz, który zależy od sumy wszystkich IV:

Suma IVKomentarz
0 - 90This one, overall, I would describe as being of average ability.
91 - 120This one, overall, I would describe as having better-than-average ability.
121 - 150This one, overall, I would say is quite impressive in ability!
151 - 186This one, overall, I would say is wonderfully outstanding in ability!

Następnie mężczyzna wymieni statystykę, której wartość IV jest najwyższa. W przypadku, gdy wiele z nich przyjmuje tę samą najwyższą wartość, wybrana zostanie losowa z nich. Pojawi się również komentarz, który zależy od wartości wymienionej statystyki.

Możliwa suma IVKomentarz
0 - 15That stat is relatively good.
16 - 25That stat is quite impressive.
26 - 30That stat is outstanding!
31It's flawless! A thing of perfection!

Pokémon Platinum, Heart Gold, Soul Silver

Mężczyzna oceniający IV znajduje się w Battle Tower w pobliżu komputera. Tak jak w Pokémon Emerald, ocena przebiega dwuetapowo. Najpierw oceniony zostanie potencjał Pokémona, czyli właśnie suma wszystkich jego IV.

Suma IVPotencjał
0 - 90Decent
91 - 120Above average
121 - 150Relatively Superior
151 - 186Outstanding

Następnie wymieniona zostanie statystyka, której wartość IV jest najwyższa. W przypadku, gdy wiele z nich przyjmuje tę samą najwyższą wartość, to w Pokémon Platinum wybrana zostanie losowa z nich. W Pokémon Heart Gold oraz Soul Silver statystyki będą wymieniane według schematu: HP, atak, obrona, szybkość, atak specjalny, obrona specjalna, podczas kolejnych rozmów.

Możliwe wartości IVKomentarz
0 - 15Rather Decent
16 - 25Very Good
26 - 30Fantastic
31Can’t Be Better

Pokémon Black, White, Black 2, White 2

Mężczyzna oceniający IV znajduje się w Battle Subway w Nimbasa City. Proces przebiega tak samo jak w grach czwartej generacji, używane są te same komentarze. Różnicą jest wyłącznie fakt, że gdy badany Pokémon ma wiele statystyk z tą samą najwyższą wartością, wszystkie one zostaną wymienione jednocześnie.


5. Charakterystyki

Czwarta generacja wprowadziła rozbudowane opisy Pokémonów. W oknie profilu Pokémona znajdują się frazy umożliwiające ustalenie dokładniej wartości najżywszego jednego z IV. Charakteryzująca fraza zależy od najwyższego spośród IV wybranego Pokémona. W poniższej tabeli przedstawiono spis charakterystyk i odpowiadające im wartości.

Możliwe wartościHPAttDefSp.AtkSp.DefSpe
0/5/10/15/20/25/30Loves to eatProud of its powerSturdy bodyHighly curiousStrong willed Likes to run
1/6/11/16/21/26/31 Often dozes off Likes to thrash aboutCapable of taking hitsMischievousSomewhat vainAlert to sounds
2/7/12/17/22/27Often scatters thingsA little quick temperedHighly persistentThoroughly cunningStrongly defiant Impetuous and silly
3/8/13/18/23/28Scatters things oftenLikes to fightGood enduranceOften lost in thoughtHates to lose Somewhat of a clown
4/9/14/19/24/29Likes to relaxQuick temperedGood perseveranceVery finickySomewhat stubbornQuick to flee

6. Podsumowanie

Individual Values to ukryte wartości warunkujące wielkość statystyk Pokémonów. Są obe generowane osobno dla każdego Pokémona i nie mogą zostać zmienione w żaden sposób. Każda statystyka zawiera odrębne IV dane wartością od 0 do 31, zaś do sprawdzania IV Pokémonów służą specjalne kalkulatory.

~Enygma


Mechanika rozgrywki